Dr Zoran Milivojević: Deca će postati divljaci, ako zakonom budemo zabranili batine!

Ukoliko se usvoji predlog građanskog zakonika kojim se „zabranjuje svako zlostavljanje dece, a posebno telesno kažnjavanje“, dobićemo razbijanje srpskog društva, uništenje porodice i divlje generacije. Kod dece će se pojaviti epidemija rečenice:“Neću i šta mi možeš!“, a roditelji će izgubiti svaki autoritet.

Dr Zoran Milivojević | Foto: amitzdulniker.com Dr Zoran Milivojević | Foto: amitzdulniker.com

Ukoliko se usvoji predlog građanskog zakonika kojim se „zabranjuje svako zlostavljanje dece, a posebno telesno kažnjavanje“, dobićemo razbijanje srpskog društva, uništenje porodice i divlje generacije. Kod dece će se pojaviti epidemija rečenice:“Neću i šta mi možeš!“, a roditelji će izgubiti svaki autoritet.

Ovo za Kurir tvrdi ugledni psihoterapeut dr Zoran Milivojević, koji se oštro protivi donošenju ovog zakonika pošto bi, prema njegovim rečima, porodici samo naneo zlo.

Deca kod psihologa

- To je vrlo rizično. Kada pogledate filozofiju koja stoji iza toga, na prvi pogled ne izgleda problematično. Govori se da decu niko ne treba da udari, da treba da se razgovara s njima, i na prvi pogled bi to svako podržao, ali kada vidite šta se sve desilo u zemljama u kojima je sličan pravilnik primenjen, diže vam se kosa na glavi. 

Na taj način država je roditeljima vezala ruke i onemogućila ih da vaspitavaju svoju decu - naglašava dr Milivojević.

On ističe da će, ukoliko se zakon usvoji, rezultati biti odvođenje dece kod psihologa na duge razgovore, koji će kod mališana uspostavljati psihijatrijske dijagnoze „hiperaktivnost i poremećaj pažnje na časovima“.

Država da se ne meša

Dr Milivojević smatra da država ne bi trebalo da se meša u privatne i porodične odnose:
- Samo se totalitarne države meštaju u privatne stvari kod građana. Ljudi uopšte ne shvataju koliko se ovim nacrtom zapravo zadire u intimu i privatan odnos između deteta i roditelja. Poređenja radi, država i zakon ne smeju da vam propisuju koliko puta građani treba da imaju seks, pa tako ni kako da se vaspitavaju deca.

Tek tridesetak zemalja u svetu, dodaje on, prihvatilo je zabranu telesnog kažnjavanja, a u oko 160 država to nije zabranjeno. Na ove podatke, ukazuje psihoterapeut, treba obratiti pažnju.

To je jedan od dokaza da nije preporučljivo dati deci svu vlast i staviti ih na vrh hijerarhije u odnosu roditelj - dete - podvlači dr Zoran Milivojević.

NE PO GLAVI, ALI PO GUZI MOŽE

Dr Milivojević posebno ističe da ne podržava zlostavljanje i ne želi da se njegove reči shvate pogrešno.Jedno je zlostavljanje, a drugo je telesna kazna. Telesna kazna je ideja da zaboli, a ne da povredi. Dakle, pitanje je gde je dete udareno i na koji način. Dete ne bi smelo da se udari po glavi niti da se ošamari. Udarac-dva po guzi je u redu, ali opet je bitno čime se udara. Nije dozvoljeno šibom, ali otvorenim dlanom jeste. Naravno, deca mlađa od godinu dana ne bi smela da se udaraju.

Građanski zakonik o odnosu prema deci

- Tradicionalan odnos prema detetu se dugo i kod nas i u svetu zasnivao na tome da je dete objekat roditeljske vlasti i roditeljskih prava
- Nijedno istraživanje do sada nije pokazalo da je batina korisna za dete. Ona je više izraz nemoći roditelja da disciplinuje dete drugim merama.
- S obzirom na to da je u našem društvu stepen tolerancije nasilja vrlo visok, smatrali smo da treba izričito predvideti zabranu fizičkog kažnjavanja dece, jer se nekome može učiniti da batine nisu ponižavajuće za dete i da se time ne vređa njegovo ljudsko dostojanstvo. 
- Novi nacrt zakona o porodici predviđa: „zabranjuje se svako zlostavljanje dece, a posebno telesno kažnjavanje“

(Izvor: kurir.rs)