ŽELITE DOKAZ DA STE NATPROSEČNO INTELIGENTNI? Onda rešite ovu zagonetku!

Da li možete da rešite ovu zagonetku? Pažljivo pratite priču, gledajte sliku i pokušajte da dođete do rešenja...

Manijak je kidnapovao četiri osobe koje su se kasnije probudile zakopane u pesku do glave. Svako ima šešir, osobe A i C imaju crni, a osobe B i D beli, i svi znaju svoju poziciju, kao i poziciju ostalih osoba, ali ne znaju koja je kombinacija šešira. Između osobe A i B je postavljen zid.

Dakle, osoba D vidi osobu B i C ispred sebe, a A je iza zida. Osoba C vidi osobu B ispred sebe i zna da je osoba A iza zida, a da je D iza njega.

Osoba B vidi samo zid, ali zna da je A iza zida, i da su C i D iza njega. Osoba A samo vidi zid i zna da su B, C i D sa druge strane.

Manijak im je zadao sledeće uslove: Ukupno ima dva bela i dva crna šešira. Ukoliko neko od vas tačno kaže svoju boju šešira, slobodni su. Ipak, ako neko pogreši boju svog šešira, svi će nastradati.

Četiri osobe ne smeju da pričaju ili na bilo koji drugi način da komuniciraju, jer će ih psihopata ubiti. Oni ne mogu da okrenu glavu, kao i to da progovore, da pogledaju na gore i vide svoj šešir.

Šta mislite? Koja od ove četiri osobe može da bude sigurna koja boja šešira je na njenoj glavi? Ko je to i kako može da zna?

Uzmite sebi dovoljno vremena i pokušajte da rešite ovu zagonetku.

(Izvor: Telegraf.rs)