Uspeh u školi počinje kod kuće

Domaći zadatak – rad koji učenik radi kod kuće bez pomoći i nadzora nastavnika – je važan deo školskog dana. Domaći zadatak pomaže učenju samodisciplini, planiranju vremena i potrebnog materijala i pribora. Takođe domaći zadatak pomaže deci da postanu samostalna i sebe shvate ozbiljno.

Foto: Lifehack.org Foto: Lifehack.org

Domaći zadatak je rad. Ponekad je komplikovan i težak. Najčešće to nije prva stvar koju vaše dete želi da uradi posle škole. I na kraju, mnogo puta zahteva od roditelja da umesto da čitaju novine ili gledaju TV, ispituju svoje dete ili mu pomažu na neke druge načine.

Ako smo mi roditelji nezainteresovani za domaći zadatak svog deteta, gubimo priliku da svoje dete naučimo pozitivnom stavu o radu i njima kao radnicima. Ove vrednosti su previše važne da bi smo ih prepustili slučaju.

Ako pogled na sveske i knjige u vama izaziva paniku ili nelagodnost, krajnje je vreme da porazgovarate sami sa sobom. Vi ste sada odrasla osoba. Vi treba da ste odgovorni i da budete svesni da je domaći zadatak važan. Možete da uradite nešto za vašu decu što su možda vaši roditelji propustili da urade za vas – možete da im pomognete da budu zainteresovani za zadatak i da se osećaju dobro kada ga dobro urade.

Deca koja su uspešna u školi, generalno imaju roditelje koji razumeju važnost svoje podrške i koji su našli načina da usade pozitivan pristup učenju, uključujući i domaći zadatak. Ova srećna deca imaju roditelje koji su zainteresovani za ono što se predaje u školi kao i sama deca.

Uvođenje jednostavnih dnevnih rutina je velika pomoć.

Čitajte vašoj deci od najranijeg detinjstva. Redovno vreme čitanja će se lako transformisati u redovno vreme izrade domaćeg zadatka, kada deca pođu u školu.
Odredite mesto i vreme za učenje i domaće zadatke. Mesto ne mora da bude ništa posebno. Još uvek je mnogo porodica, koje za to rasčiste kuhinjski sto u odredjeno vreme.Najvažnije je da deca dobiju poruku da je izrada domaćeg zadatka prioritet.

Isključite TV. Najbolje je da TV ne bude u sobi u kojoj dete uči, jer ako nije blizu deca će ređe biti u iskušenju da ga uključe iako nisu završila domaće zadatke i neće žuriti sa radom kako bi gledala neku emisiju. Mnogi pedagozi preporučuju da TV bude isključen tokom cele radne nedelje.

Radite svoj “domaći” zadatak, dok dete radi svoj. Možete srediti stanje na svom računu, čitati nešto, uraditi deo posla koji niste stigli u toku svog radnog vremena, pisati pisma. Važno je da vas deca vide da čitate ili pišete, a vama će biti korisno. Sami ćete zaključiti koliko stvari se može uraditi dok je TV isključen.

Insistirajte da domaći rad bude uredan. Deca treba da nauče da je važno da predstave sebe i svoj rad na najbolji mogući način, jer je to pokazatelj samopoštovanja i poštovanja drugih. Navika da se predstavljaju na dobar način će im biti korisna tokom celog života.

Proverite samo da li je domaći zadatak urađen u potpunosti i da li je uredan. Kod domaćih sa računskim zadacima, zahtevajte da dete napiše ceo postupak a ne samo krajnji rezultat. Nastavnici treba da vide greške vaše dece. Ne radite zadatke umesto dece. Učestvujte samo ako vam dete postavi konkretno pitanje, ali ne dajući gotove odgovore, već tražite da pročita deo koji ne razume i onda ga postavljanjem pitanja navedite da samo dođe do odgovora.

Uspostavite pravilo u porodici da se za svaki predmet ocenjen sa manjom ocenom od 4, uvede dodatno učenje. Ocena 4 ili ispod znači da vaše dete nije naučio 20 odsto ili više onoga što nastavnik smatra da je potrebno da zna.

Pin It

Izvor:http://www.blogger.com/