MARIJA MONTESORI: 14 KONKRETNIH SAVETA ZA NASTAVNIKE

Marija Montesori je uvek isticala važnost okruženja za decu tokom perioda “upijajućeg uma”. Ostavila je veoma jasna pravila o tome kako treba da izgleda radno okruženje i kakva treba da bude uloga odrasle osobe koja vodi rad.

Foto: Detinjarije Foto: Detinjarije

Ako postoji jedna stvar kojom mora da se odlikuje podsticajno okruženje za decu, to je red. U onoj meri u kojoj odrasla osoba održava ili ne održava taj red, rad će biti uspešan ili jalov, govorila je Marija Montesori.

Praktična pravila za nastavnike:

1. Pomno brinite da okruženje bude savršeno čisto, uredno i organizovano.

2. Ulepšajte ga bojama, a ako je potrebno i šivenjem.

3. Podučavajte upotrebi predmeta; pokazujte praktične veštine – smirenim, tačnim i gracioznim pokretima kako bi deca mogla da ih ponove.

4. Stavite dete u podsticajno okruženje i onda se povucite.

5. Neprestano posmatrajte decu kako ne biste propustili da primetite da nekom treba pomoći.

6. Pohitajte kada ste pozvani.

7. Slušajte decu i reagujte na njihova obraćanja.

8. Ne prekidajte ih u radu.

9. Uvažavajte decu i nikada ne ispravljajte one koji greše (učite učenje, a ne ispravljanje).

10. Poštujte one koji se odmaraju i posmatraju druge kako rade, ne uznemiravajte ih niti primoravajte na posao. 

11. Budite neumorni u nuđenju rada onima koji ga odbijaju i u podučavanju onih koji još nisu naučili i koji i dalje prave greške.

12. Podstičite tihom budnoću, ljubavlju, prisustvom i nežnim glasom.

13. Neka oni kojima ste potrebni osete vaše prisustvo, a za one kojima niste, budite neprimetni.

14. Budite nevidljivi za one koji su sopstvenim trudom završili posao i koji pružaju nadahnuće.

Pin It

Izvor: mariamontessori.com, detinjarije.com