10 MONTESORI PRINCIPA UČENJA

Ovo su osnivni principi za učenje pomoću Montessori metode, bez obzira što nemate Montessori materijale. Ovi principi su najbolji za predškolce jer ispunjavaju prirodnu potrebu dece da uče sami bez specifičnog materijala.

Foto: thefullmontessori.files.wordpress.com Foto: thefullmontessori.files.wordpress.com

Ovo su osnivni principi za učenje pomoću Montessori metode, bez obzira što nemate Montessori materijale. Ovi principi su najbolji za predškolce jer ispunjavaju prirodnu potrebu dece da uče sami bez specifičnog materijala.

1. PRATITE DETE, NAJVAŽNIJI PRINCIP ZA BILO KOJI UZRAST

Individualizovano učenje na osnovu Montessori principa se radi na osnovu posmatranja deteta i uočavanja njegovih potreba i interesovanja poštujući njegovo dostojanstvo.

2. POŠTUJTE I OHRABRUJTE UPIJAJUĆI UM SVOG DETETA

3.DOZVOLITE DETETU SLOBODU DA ISTRAŽUJE UNUTRA I NAPOLJU DOKLE GOD JE BEZBEDNO I KORISTI SLOBODU U POZITIVNOM SMISLU

Nezavisnost i samostalno učenje su važni pojmovi, ali i ciljevi Montessori obrazovanja.

 4. DAJTE DETETU ŠTO VIŠE MOGUĆNOSTI ZA PRAKTIČNO UČENJE

Važno je da vaš predškolac ima dobru iskustvenu osnovu pre nego što počne da savlađuje apstraktne koncepte.

5. STAVITE AKCENAT NA PRAKTIČNE I SENZORNE AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM UZRASTU

Praktične aktivnosti u ovom uzrastu su: briga o sebi, životnoj sredini, orjentacija u prostoru, koordinisano kretanje,  pristojno ophođenje prema drugima, nezavisnost. Sve će to pomoći detetu da razvije koncentraciju, koordinaciju i samostalnost. Ove aktivnosti, zapravo stimulacija čula, daju dobru pripremu za kasnije akademsko učenje.

6. OBEZBEDITE DETETU ODGOVARAJUĆE VELIČINE MATERIJALA I ALATA GDE GOD JE TO MOGUĆE

Materijali i alati bi trebalo stoje na niskim policama da bi dete moglo samo da odabere odgovarajući alat i materijal za aktivnost i da može nesmetano da je ponovi kad god to poželi.

7. NE PREKIDAJTE AKTIVNOST SVOG DETETA. NEKA NESMETANO RAZVIJA SPOSOBNOST KONCENTRACIJE

Konkurencija, testovi, propitivanja, kazne niti nagrade nisu potrebne. Dete će samo razviti osećaj zadovoljstva dobro obavljenim poslom i postignutim rezultatom.

 8. NAPRAVITE VAŠEM DETETU KOLIKO JE TO MOGUĆE ATRAKTIVNO I UREDNO OKRUŽENJE

Takvo okruženje pomaže mentalnom i intelektualnom razvoju vašeg deteta.

 9. POKAŽITE DETETU KAKO SE TO RADI

Nemojte očekivati da vaše dete automatski zna kako da nešto uradi, morate mu prvo pokazati.

10. KAD PONUDITE DETETU AKTIVNOST  POSTARAJTE SE DA GA NE ZBUNJUJETE I OPTEREĆUJETE

Kada na primer dete uči boje potrudite se da samo tu karakteristiku izolujete (znaci neka varira samo boja ali ne i oblik i veličina  materijala) tako ćete imati uvid u napredak i kontrolisati moguće greške.

Ako pratite Montessori principe pomoći ćete vašem detetu da samostalno razvije mnogo pozitivnih osobina i veština koje će biti dobra osnova u daljem razvoju i učenju. 

Pin It
 

Izvor: Ringeraja