Mudrost naših predaka: Kako se bira mesto za kuću

Svaki segment života naših starih bio je vezan za određenie rituale.

Foto: novosti.rs Foto: novosti.rs

Pripremio: Nenad Blagojević

Razni rituali su bili posebno prisutni u značajnim dogođajima kao što su svadba, žetve, rođenja, dizanja kuće…

Pre biranja placa na kojem će biti sagrađena nova kuća treba proveriti da li je život na njemu poželjan ili ne, ali i izvesti neke rituale – od kopanja temelja do postavljanja crepa.

 

Mirno stado kao dobar znak

Birajući mesto za novu kuću, budući vlasnici nastojali su da uoče povoljne i nepovoljne znake koje im upućuju više sile. Verovali su da su srećna mesta na kojima mogu da žive i životinje. Da bi to ustanovili, snalazili su se kako su znali. Ponekad bi na odabranom mestu zagradili ovce i ostavljali ih da prenoće. Tamo gde je stado mirno spavalo, po duboko ukorenjenom verovanju, bilo je pogodno mesto za podizanje novog doma.

Šta se skriva ispod kamenja

U Mačvi i u Šumadiji uzeli bi četiri kamena i postavili ih na mesta gde bi trebalo da budu četiri kućna ugla. Sledećeg dana bi zavirili ispod njih. Ako bi pod svakim kamenom pronašli neku životinju ili insekt, smatrali su mesto srećnim i povoljnim i počinjali bi radove na zidanju kuće. Ako ne bi ništa našli, kamenje bi stavili na drugo mesto. Postupak bi ponavljali sve dok se ne bi pojavio povoljan znak, a ako ga ne bi bilo, dizali bi ruke od gradnje na tom zemljištu.

Žrtvovanje na temelju kuće

U nekim slučajevima zidanje kuće bilo je praćeno odgovarajućim žrtvama. Kako su građevinski radovi napredovali, žrtve su prinošene prvo na temelju, potom na pragu, zatim na ognjištu i konačno na krovu. Najrasprostranjenije je bilo žrtvovanje na temelju kuće. Pretpostavlja se da su time graditelji hteli da umilostive iste one sile čiju su naklonost ispitivali i prilikom izbora mesta. Obično su klali jagnje, petla ili ovna i njegovom krvlju prskali temelje, a u nekim krajevima uziđivali su životinjsku glavu. 

 

Četiri ovna na četiri ugla

U Crnoj Gori žrtvovali bi četiri ovna na četiri ugla. Danas se, umesto životinje, u temelj češće uziđuje flaša s vinom, žitom ili novcem. Premda se u pesmi Zidanje Skadra na Bojani pominju i ljudske žrtve, ljudi su žrtvovani samo simbolično. Žrtva se prionsila uziđivanjem senke koja se smatrala ekvivalentnom duše. Zbog toga su se seljaci čuvali da im senka ne padne na temelj. Umesto neke životinje, ljudi danas u temelj ugrađuju flaša s vinom, žito ili novac. Na mestu koje je predviđeno za gradnju ljudi su ostavljali čašu ili flašu punu rakije, vina, pšenice ili brašna. U nekim krajevima su je stavljali na zemlju, a negde zakopavali ili bi je obesili o poboden štap. Narednog dana bi dolazili da vide šta se dogodilo. Ako bi sve ostalo nedirnuto, mesto se smatralo pogodnim. Ako bi nešto nedostajalo, pretpostavljali su da je ono halovito i da je to znak da tu ne treba zidati.

Merenje senke

Majke su posebno morale da paze da deca ne priđu blizu dok se kopa temelj. A majstori su nabavljali žrtvu tako što bi izmerili nečiju senku svilenim koncem, pa bi zatim konac uzidali u temelj. Taj čovek bi, po verovanju, uskoro umro, a njegova duša bi preuzimala brigu o novoj kući, postavši kućni duh talason.

 

Izvor: Lisa.rs