MANASTIR DOBRUN: Srpska svetinja iz doba Nemanjića koja je odolela i turskim i nemačkim osvajanjima

Manastir Uspenja Presvete Bogorodice (poznat još i kao manastir Dobrun i manastir Kruševo) je manastir Srpske pravoslavne crkve koji se nalazi u Dabrobosanskoj mitropoliji.

Foto:panoramio.com Foto:panoramio.com

Ovo je najstariji srpski manastir, koji se nalazi u blizini Višegrada na reci Rzav. 

Najpoznatije freske u manastiru su freska cara Dušana sa ženom Jelenom i sinom Urošem, kao i freska sa ktitorom manastira, županom Pribilom, njegovim sinovima i zetom Stanom koje su i do danas sačuvane. 

U stenama iznad manastira se nalazi pećina čiji je ulaz nekada bio ozidan sigom. U njoj su živeli isposnici koji su u manastir silazili samo za vreme velikih praznika.

Manastir Dobrun je, nekim čudom, preživeo sva razaranja i Turaka i Nemaca. 

Mnoge legende isprepletane su oko ovog manastira. Narod je vekovima verovao da je tvrđavu, koja se nalazi u blizini manastira, izgradila Prokleta Jerina, žena despota Đurđa, a da je manastir dobio ime po Dobruni, majci Mehmed-paše Sokolovića. Naime, narod je u njenu čast, pošto nije htela da se poturči, podigao ovaj manastir i prozvao ga Dobrun. 

Međutim, naučni smatraju da je su i manastir i tvrđava Dobrun mnogo stariji nego što se pretpostavlja. 

U letopisima Jankovim i Dečanskim navodi se da je manastir sagradio srednji sin velikog župana Stefana Nemanje, Vukan: “zozda manastir Moraču i Dobrun crkvu kod Višegrada bliz reke Drine”. 

Kao ktitori manastira Dobrun spominju se i knez Lazar i despot Đurađ Branković. 

Kada su u 15. veku Turci razorili grad i uništili manastir Dobrun, on je ostao mesto na kome su se buntovni Srbi okupljali. 

Manastir Dobrun je rušen i u vreme Velike seobe, a 1807. godine, Karađorđe boravi u njemu sa namerom da iz manastira sa ustanicima, krene u oslobađanje Sarajeva. 

Nakon pada ustanka 1813. godine, Turci ponovo pale ovu svetinju. Ista stvar se ponavlja 1875. godine za vreme bosansko-hercegovačke bune. Zanimljiva stvar u vezi sa spaljivanjem manastira je da je vatra uvek obilazila zid priprate na kome su freske Nemanjića. 

U Drugom svetskom ratu Nemci manastir Dobrun koriste kao magacin za oružje i municiju. 

Nemci. 20. januara 1945. godine miniraju dobrunske crkve i manastir tada strada u potpunosti. Čitav je opet ostao samo zapadni zi priprate s freskama ktitorskih portreta. 

Nakon Drugog svetskog rata manastir su sopstvenim sredstvima obnovili meštani Vardišta, Staniševca i Dobruna sa svojim sveštenikom Josifom Bogdanovićem.

Manastor Dobrun

 

Pin It

Izvor: Novosti