NA KORAK DO SNA: Suočio sam se sa izazovom, OSTVARITI SVOJ SAN ILI SPASITI DVA ŽIVOTA

Prošao sam pored dva ljudska tela koja su bila još uvek topla. Shvatajući da umiru i da više nemaju snage za kretanje, alpinisti bez snage otpuzali su u stranu

Page 16 of 74