METOD UČENJA KOJI VODI DO ODLIČNIH OCENA

Jedna odskora dosta primenjena metoda kod učenja je metoda sinteze. Evo kako ovaj način učenja funkcioniše:

Foto: lifehack.org Foto: lifehack.org

Škola je uveliko u toku, profesori predaju, lekcije se polako sakupljaju a uskoro će početi, kod đaka ne baš omiljeni deo školskih dana, ispitivanje. Da bi spremno dočekao kontrolne zadatke ili usmena odgovaranja, moraš se dobro „naoružati“, a čime drugim nego znanjem! Sva deca imaju način na koju uče, ali on ponekad može biti dugotrajan ili neuspešan.

Svi bi se složili da su se načini predavanja i učenja dosta izmenili. Ranije su nastavnici đacima gradivo prenosili tako što bi im diktirali, što nije slučaj sa modernim učenjem. Cilj modernog načina učenja je učenje na času. Jedna odskora dosta primenjena metoda kod učenja je metoda sinteze. Evo kako ovaj način učenja funkcioniše:

Prva faza: Ono što bi prvo trebalo uraditi sa gradivom jeste pročitati ga. Tim postpukom ćete stvoriti jasnu sliku u glavi o čemu taj tekst govori da bi kasnije mogao da odradiš jedan od sledećih koraka.

Druga faza: Nakog uspešno odrađene prve faze, iz teksta bi trebalo izvući sve informacije. Ličnosti i godine ako učite istoriju, nazive jedinjenja ako učite hemiju, fizičke i društvene odlike neke države ako učite geografiju…

Treća faza: U ovoj fazi bi trebalo da odvojiš bitne od nebitnih informacija koje si ranije izdvojio iz teksta. Takođe, ovaj faza će ti biti važna za četvrtu, predposlednju fazu. 

Četvrta faza: Koristeći bitne informacije iz prethodnog postpuka, napiši kraći sastav. Bitno je da taj sastav bude napisan tvojim rečima jer ćeš ga tako najlakše i najbrže savladati. 

Peta faza: Sada kada si sve to lepo odradio, preostajete ti samo da naučiš tvoju verziju lekcije a uspeh će ti biti zagarantovan! 

Važna napomena: Nemojte “bubati” napamet lekcije, jer tako naučeno gradivo nema nikakvu svrhu i brzo ćete ga zaboraviti!

Pin It

Izvor: Zelena učionica