Ako znate nekog direktora škole, pokažite mu ovaj članak!

Kada pitamo roditelje šta je to što najviše žele svojoj deci, oni će najčešće odgovoriti da im žele da budu zdravi, srećni, zadovoljni i uspešni. A kada tu istu decu odvedu u školu, tamo ih uče istoriju, hemiju, matematiku… A sreća?

Foto: Zelena ucionica Foto: Zelena ucionica

Zamislite školu u kojoj u rasporedu časova postoji predmet SREĆA! Kada se ta deca vrate iz škole kući i roditelji ih pitaju šta je danas bilo u školi, oni mogu da odgovore: „Danas smo imali sreću!” Da, takva škola postoji.

U nemačkoj gimnaziji, u gradu Hajdelbergu, direktor nastave gospodin Ernst Fric-Šubert je još 2007. godine uveo u redovnu nastavu predmet SREĆA! To je bilo veoma smelo i inovativno. Ovaj neobičan nasmejan čovek kaže da je u početku bilo čudno i da je kako deci tako i roditeljima trebalo vremena da shvate koliko je značajan ovaj predmet za sve. Vreme je potvrdilo da je ovo bila izvanredna ideja. Zato je do danas u Nemačkoj ovaj primer sledilo još oko 60 škola koje takođe danas imaju SREĆU u svom rasporedu, kao izborni predmet!

A šta se uči? Kakav je program tog predmeta?

U ovom pilot projektu je pre svega planirano da se sve ono što je pozitivno ojača. Omladina treba da postane prijemčiva za srećne momente i da nauče kako da nađu put do dugotrajne sreće. Deca uče kako da ostvare lično zadovoljstvo, samopouzdanje, sigurnost u sebe, samoodgovornost, društvenu odgovornost i još mnogo toga.

Nauka je odavno dokazala da društva ne postaju srećnija automatski sa porastom materijalnog bogatstva. Za to je potrebno mnogo više: samopoštovanje, saosećajnost, prijateljstvo, ljubav, spiritualnost, humor i optimizam. Sve ove pojedinačne sastojke sreće svaki čovek može da nauči, ako hoće i ima od koga. Biti srećan je psihološka potreba kao što je hrana telesna potreba, znači da je duši potrebna sreća, kao što je telu potrebna hrana. Što važi u istoj meri za učenike i nastavnike.

Program i predavači

Interesantno je da je predmet SREĆA u stvari uveden kao izborni predmet na koji se deca dobrovoljno prijavljuju, a predavači su eksterni eksperti. Prvo je utvrđen program po kome će se raditi, a onda su izabrani stručnjaci, kao gostujući predavači, ljudi koji se u svojoj svakodnevnoj praksi bave proučavanjem i podučavanjem na ovu temu. Među njima ima glumaca, psihoterapeuta, motivatora i NLP trenera, lekara, sportista… Svi predavači su veoma intenzivno uskladili svoje teme u predviđen program, tako da se svaki od časova nadgrađuje na prethodni. A određen je jedan nastavnik koji je koordinator za taj predmet, koji i sam drži neke časove, a prati i koordinira gostujuće predavače.

O čemu se radi?

Uloga nastavnika je danas svedena na vodiča kroz planirano gradivo i na učenje tog gradiva. Današnji način školovanja je potpuno izgubio prvobitan smisao vaspitanja omladine, gde oni kroz školovanje pre svega treba da postanu kulturni i obrazovani ljudi. Predmet SREĆA je osmišljen upravo tako da mlade usmeri tako da postanu kultivisani, kulturni i obrazovani – školovani mladi ljudi.

Na osnovu Aristotelovog poimanja sreće, ovaj predmet se bavi ljudskim egzistencijalnim oblastima kao što su telo i duša, a takođe i vrednosno stvaralačkim odnosom prema društvu. Najvažnije je što prenosi mladima da je sreća stvar izbora, da može da se nauči i da se ona odslikava u srećnom i uspešnom delovanju.

Učenici postavljaju svoje lične ciljeve, prave planove za njihovo postizanje, prate i procenjuju proces ostvarenja. Sve zadatke koje pišu služe im da sebe lično sagledaju i po želji koriguju ono što njima samima smeta. Kao osnova za ocenjivanje postignuća pojedinačnog učenika se samo uzima u obzir njihov nivo saradnje i uložen trud, nikako se ne uzima u obzir nivo ostvarenja njihovih ličnih ciljeva, to se tretira potpuno diskretno i sa maksimalnom podrškom.

I neko će možda pomisliti da je to kod nas nemoguće jer to neće dozovoliti naš školski sistem… Ali, dragi moji, nije sistem bio pokretač ovoga ni u Nemačkoj! Jedan, jedini čovek je pokrenuo još nekolicinu i to je počelo da se širi, zato što se odlično pokazalo! Hajde, ako znate nekog direktora škole, pokažite mu ovaj članak i možda svi zajedno ovde među nama nađemo i mi tog jednog, nasmejanog i neobičnog čoveka ili ženu, koji će bez obzira na sistem, u svojoj školi deci da ponude SREĆU kao izborni predmet. Zar ne bi bilo predivno da makar tim izbornim predmetom pošaljemo poruku i našim mladima da je SREĆA njihov izbor i da može da se nauči!

Pin It

Izvor: www.nlpinstitut.com