VIC DANA: Mladi inženjer dolazi na intervju za prvi posao

Nasmejte se za lep početak dana...

Mladi inženjer dolazi na intervju za prvi posao i pita ga šef firme koliku platu očekuje.
- Negde oko 5. 000 evra mesečno, zavisi od beneficija. 
- Šta kažete na pet nedelja godišnjeg, pokrivene troškove životnog osiguranja, 13. platu svake i novi automobil svake druge godine? 
- Mora da se šalite – kaže oduševljeno inženjer. 
- Pa, prvi ste počeli – odgovara šef.