Duhovnost

Koliko zapravo znamo o postu?

Post ima dve strane: telesnu i duhovnu. Telesni post je uzdržavanje od izvesnih jela i alkoholnih pića. Duhovni post podrazumeva odricanje od svake vrste grešnih i zlih pomisli, želja i dela.

Da li si BUDA(N)?

Buda u prevodu znači „onaj koji je budan” i odnosi se pre svega na Sidartu Gautamu, indijskog mudraca koji je doživio prosvetljenje i podučavao ljude kako da postignu isto. Njegove misli i dan danas produhovljavaju ljude širom sveta.  

Page 27 of 27