ŠTETNO PO ZDRAVLJE

Vidi policajac dečaka kako puši i pita ga da li zna da je to štetno za zdravlje. Mali mu kaže da ne zna, a policajac će:

Vidi policajac dečaka kako puši i pita ga da li zna da je to štetno za zdravlje. Mali mu kaže da ne zna, a policajac će:

– Znaš li ti, sine, da pušenje upola skraćuježivot? Koliko imaš godina?

– Deset – odgovori dečak. 

– Eto, vidiš, da nisi pušio sad bi imao dvadeset!

Pin It