Osmeh za poneti

VIC DANA: Nek se zna

Novinari tragaju za najstarijim čovjekom na svijetu.

VIC DANA: Plemenite pobude

Nasmejte se za lep početak dana...

VIC DANA: Stručno mišljenje

Nasmejte se za lep početak dana...

VIC DANA: Saznali novinari da jedna bakica na nekoj planini ima puno ovaca i da ih sama čuva...

Saznali novinari da jedna bakica na nekoj planini ima puno ovaca i da ih sama čuva.

VIC DANA: Izum

Nasmejte se za lep početak dana...

Page 15 of 52