VIC DANA: Novi šef Microsofta

Bill Gates organizira javni natječaj za novog šefa Microsofta za Istočnu Europu.

VIC DANA: Opklada

Došla inspekcija za ispitivanje porijekla imovine kod nekog tipa po tužbi javnog tužitelja da ispita porijeklo njegove imovine:

Page 14 of 52