Osmeh za poneti

VIC DANA: Mujo i brbljiva Fata

Nasmejte se za lep početak dana...


 

Mujo i Fata sjede u dnevnoj.

Mujo čita novine, a Fata lista neki časopis.

Mujo se iznenada nasmije i ispali:

- Fato, bona, jel' ti znaš da žene izgovore 32 'iljade riječi dnevno, a muški upola manje?

Fata mirno odvrati:

- Jašta, kad vam sve moramo dvaput objašnjavat'!

 

VIC DANA: Odgoj

Nasmejte se za lep početak dana...

VIC DANA: Kafa

Nasmejte se za lep početak dana...

VIC DANA : Jeftin papagaj

Nasmejte se za lep početak dana...

VIC DANA: Ima školjki

Nasmejte se za lep početak dana...

VIC DANA: DOBRA INVESTICIJA

Nasmejte se za lep početak dana...

Page 9 of 52