Osmeh za poneti

VIC DANA: Stručno mišljenje

Nasmejte se za lep početak dana...

VIC DANA: Negde u Šumadiji u nekom selu u kafanu uđe Beograđanin i reče...

Negde u Šumadiji u nekom selu u kafanu jednog dana uđe Beograđanin i reče:

VIC DANA: Saznali novinari da jedna bakica na nekoj planini ima puno ovaca i da ih sama čuva...

Saznali novinari da jedna bakica na nekoj planini ima puno ovaca i da ih sama čuva.

VIC DANA: Izum

Nasmejte se za lep početak dana...

VIC DANA: Jaranice

Nasmejte se za lep početak dana

Page 9 of 49