Osmeh za poneti

VIC DANA: Loše se udala

Nasmejte se za lep početak dana...

VIC DANA: Muž u kafani

Nasmejte se za lep početak dana...

VIC DANA: Sigurnost u lovu

Nasmejte se za lep početak dana...

VIC DANA: ČOVEK OD REČI

Nasmejte se za lep početak dana...

VIC DANA: Stara, dobra vremena

Nasmejte se za lep početak dana...

VIC DANA: Gumica

Nasmejte se za lep početak dana...

Page 3 of 52