Osmeh za poneti

VIC DANA: Lukavost

Nasmejte se za lep početak dana...

VIC DANA: Broj sedam

Nasmejte se za lep početak dana...

VIC DANA: Konj

Nasmejte se za lep početak dana...

VIC DANA: Računica

Nasmejte se za lep početak dana...

VIC DANA: Pita Tuđman đavola...

Nasmejte se za lep početak dana...

Page 16 of 52