VIC DANA: U kafani...

Nasmejte se za lep početak dana....

Konobar, je l mogu da izvoljim?
- Ne može!
- A zašto?
- Zato jer se ne kaže izvoljim nego izvolim!
- Dobro pa mogu li da izvolim?
- Može, izvolite.

 

- Je l mogu da dobijem bakljavu?
- Ne može!
- Zašto?
- Zato jer se ne kaže bakljava nego baklava!
- Dobro, pa mogu li dobiti baklavu?
- Može, odmah stiže.
(Nakon što pojede baklavu)
- Konobar, je l mogu da dobijem ljimunadu?
-Ne može!
Zašto?
-Zato jer se ne kaže ljimunadu nego limunadu!
- Dobro pa mogu li dobiti limunadu ?
-Eh tako može, odmah stiže!
(Nakon što popije limunadu)

- Konobar je l mogu da pljatim?
- Ne može!
Aj onda hvalja brate nisi trebao!