VIC DANA: Tri pitanja

Nasmejte se za lep početak dana...

Dolazi frajer u policijsku stanicu i počinje na sav glas govoriti kako su policajci glupi.

Skupili se svi prisutni policajci oko njega i jedan od njih reče da to nije tačno.

• E jeste i ja ću vam to dokazati tako što ću vam postavljati pitanja a vi ćete odgovarati - reče frajer.

I tako počne ispitivanje:

 

• Šta je to malo crveno na drvetu?

Drotovi se onako zbunjeno pogledaše ali niko ne zna odgovor.

• Pa to vam je trešnja - sa smehom će frajer.

• Daj nešto lakše! - u glas rekoše drotovi.

• OK. Šta su to dva mala crvena na drvetu?

Drotovi se opet zbunjeno pogledaše ali opet niko ne zna odgovor.

• Pa to su vam dve trešnje.

• Daj šta lakše - opet će drotovi.

• Evo nešto skroz lagano. Koja životinja vuče konjska kola?

Mrtva tišina, kad će neko iz grupe:

• Da nisu tri trešnje?