VIC DANA: Stoji čovek na ulici i moli se Bogu

Stoji čovek na ulici i moli se Bogu.

Naidje milicioner i pita ga:

- Šta radiš tu?

- Molim Boga da mi pošalje 40 dinara, da bar hleb deci kupim.

Milicioner se sažali i da mu 20 dinara i krene...

Posle par sekundi se osvrne i vidi ovog kako se opet moli.

- Kog se đavola sad opet moliš?

- Ma, molim Boga da mi ubuduće ne šalje pare po policiji, oni odmah uzmu pola.