VIC DANA: Skupila se rodbina u bolnici kod teško bolesnog rođaka

Nasmejte se za lep početak dana...

Skupila se rodbina u bolnici kod teško bolesnog rođaka. Konačno, pojavljuje se doktor, zabrinut, umoran, smrknut...

- Na žalost, nemam dobre vesti, reče, posmatrajući zabrinuta lica.

- Jedina nada je da mu se presadi mozak. Reč je o eksperimentalnoj proceduri, vrlo je riskantna, ali to nam je jedina nada, osiguranje plaća proceduru, ali vi ćete morati platiti mozak!

Okupljena rodbina sedi zamišljeno u tišini...

 

Posle nekog vremena, neko upita:

- Pa, koliko košta jedan mozak?!

Doktor brzo odgovori:

- 5000 dolara za muški mozak i 200 dolara za ženski.

Nastupila je neprijatna tišina.

Muškarci u sobi su pokušali da se ne nasmeju, izbegavajući da ženama pogledaju u oči, ali neko se ipak nacerio...

Muškarac koji nije mogao da obuzda svoju radoznalost je postavio pitanje koje je zanimalo sve prisutne:

- Zašto je muški mozak toliko skuplji?!

Doktor se osmehnu celoj grupi:

- To je standardno, ženskom mozgu se spušta cena zato sto je korišćen!!!