VIC DANA: Opklada

Došla inspekcija za ispitivanje porijekla imovine kod nekog tipa po tužbi javnog tužitelja da ispita porijeklo njegove imovine:

"Gospodine, kažite mi odakle vam ova kuća od 800 kvadrata?"

"Dobio sam na opkladu", inspektore.

"Dobro. A odakle vam vila na moru sa 25 apartmana?"

"I to sam dobio na opkladu."

"Dobro. A odakle vam ova mečka 600 SEL pred kućom?"

 

"Pa i to sam dobio na opkladu. Slusajte me pazljivo. Da se opkladimo ja i vi u 20.000 Eura da ja imam tri jaja u gaćama ."

Inspektor, ne vjerujući da postoji čovjek sa tri jaja pristade na opkladu. Stavi ruku u gaće optuženog i ustanovi da on ipak ima samo dva jaja.

"Eto vidiš imaš samo dva jaja. Opklada je moja."

"U pravu si inspektore , a vidiš li ti onu trojicu tamo iza moje kuće?"

"Vidim, kako da ne."

"E, ja sam se s njima opkladio u 150.000 eura da će inspekcija za porijeklo imovine da me uhvati za jaja."