VIC DANA: Mogu da objasnim

Nasmejte se za lep početak dana...

 

Zaustavi policajac vozača koji je vozio oko 200 na sat kroz naseljeno mjesto.

- Mogu da objasnim – počne vozač.

- Bolje ćuti – reče policajac. Prvo se lijepo ohladi malo u ćuzi, pa onda objašnjavaj komandiru.

- Ali, molim vas – počne vozač ponovo. Samo da vam kažem…

- Tišina! – drekne policajac. Polazi sa mnom!

Nakon dva sata u zatvoru, policajac priđe zatvoreniku:

- Možda ćeš imati sreće. Našli smo komandira na vjenčanju svoje ćerke, pa je vjerovatno dobre volje.

- Ne vjerujem – reče vozač. Ja sam mladoženja.