VIC DANA: Maska

Nasmejte se za lep početak dana...

 

Ulazi čovek sa maskom preko očiju u pekaru.

- Molim Vas dajte mi jednu integralnu kiflu.

- U redu gospodine. A zašto ste masku podigli preko očiju?

- Da ne vidim burek.