VIC DANA: KISELO

Gost: Dajte mi jednu kiselu vodu.

Konobar: Ne kaže se kisela nego mineralna.

Gost: Dobro, daj mi onda jednu mineralnu vodu, 

mineralni kupus, salatu od mineralnih krastavaca

i nemoj tako mineralno da me gledaš.