Sedi zeka u šumi i nešto piše…

Sedi zeka u šumi i nešto piše… Naiđe tuda jedna lisica i upita ga:
– Šta to pišeš, zeko?

Foto: pinterest.com Foto: pinterest.com

Sedi zeka u šumi i nešto piše… Naiđe tuda jedna lisica i upita ga:
– Šta to pišeš, zeko?– Doktorsku disertaciju! – odgovori on.
– A koja ti je tema? – upita ga lisica.
– Kako odrati lisicu – odgovori zeko.
– Idiote jedan, kako se usuđuješ? – poviče lisica, uhvati zeku i odvuče ga u grmlje, iz kojeg se potom začuše krici.
Zeka potom izađe iz grmlja i nastavi da piše… Malo kasnije naiđe tuda i vuk.
– Šta to pišeš? – upita vuk.
– Doktorsku disertaciju!
– A o čemu?
– Kako odrati vuka.
– Kako se usuđuješ – zaurla sada vuk, pa i on odvuče zeku u grmlje.
Ponovo su se čuli krici, a onda se sve umiri. Izađe zec iz grmlja, a sa njim i meda koji mu reče tapšući ga po ramenu:
– Jesi li vidio, zeko? Nije važno koja ti je tema, važno je ko ti je mentor!