Predavanje

Panduri zaustavljaju starijeg gospodina u dva posle ponoći.

Panduri zaustavljaju starijeg gospodina u dva posle ponoći.

Pregledaju mu dokumente i pitaju ga:

- Kuda žurite u dva posle ponoći?
Stariji gospodin odgovara:

- Idem na predavanje o posledicama preterane konzumacije alkohola i duvana, njihovom štetnom delovanju na ljudsko telo i psihu, o negativnom učinku na socijalni, društveni, radni i porodični život sa posebnim osvrtom na opasnosti kasnog dolaska kući!

- Stvarno?! Ma ko drži takvo predavanje u ovo doba?

- Moja žena!

Pin It