Osnovne potrebe

Nasmejte se za lep početak dana...

Na predavanju iz fizioloških osnova psihologije, profesor donese veliki kavez u kojem je bio mužjak pacova.

Stavi profesor na jednu stranu kaveza komad kolača, a na drugu stranu ženku pacova.

Mužjak je bio u sredini i bez oklevanja ode do kolača i pojede ga.

 

Onda je profesor umesto kolača stavio komad običnog hleba, a pacov je opet otišao prema hrani.

U nastavku eksperimenta, profesor je stalno menjao tipove hrane, a pacov je uvek jeo hranu i nikad nije otrčao prema ženki.

Profesor reče:

"Ovim eksperimentom smo utvrdili da je hrana primarni i najvažniji biološki poriv..."

Zatim jedan od studenata iz zadnjeg reda upita:

"Profesore, a zašto ne promenite ženku? Možda mu je to žena!"