Skala emocionalnih vibracija: Strah je 100, a prosvetljenje 700

Danas postoji mnogo naučnih dokaza da su naše vibracije jedina stvar koja nas drži podalje od života ispunjenog radošću i uspehom u bilo kom životnom segmentu. Naša lična vibracija, naša energija je izuzetno moćna i ona nas okružuje od trenutka kada dođemo na ovaj svet.

Danas postoji mnogo naučnih dokaza da su naše vibracije jedina stvar koja nas drži podalje od života ispunjenog radošću i uspehom u bilo kom životnom segmentu. Naša lična vibracija, naša energija je izuzetno moćna i ona nas okružuje od trenutka kada dođemo na ovaj svet. Vibracije se nalaze i svuda oko nas. Mi zapravo živimo u vibratornom svetu. Iako sve oko sebe percipiramo kao materiju pa na takav način i doživljavamo svet i sebe, i sam Ajnštajn je davno rekao da je ceo fizički svet  priviđenje, iluzija za šta danas postoje i brojni naučni dokazi.

Budući da smo mi, kao i sve oko nas, satkani od raznih vibracija, osnovni problem s kojim se ljudi suočavaju je taj što ne znaju šta da urade kako bi one radile za njih. Činjenica je da većina ljudi ne zna koliko snažan uticaj naše lične vibracije imaju na naše okruženje i kvalitet našeg života. Vrlo je bitno razumeti potencijal koji se krije u upravljanju i povećavanju ličnih vibracija, jer od njih zavisi naša percepcija života i svega što se u njemu događa.

Apsolutno sve u našem životu u svojoj osnovi ima određenu vibraciju – naše emocije, misli, verovanja i uverenja, vrednosti, odnosi, ponašanja, odluke, ciljevi, posao kojim se bavimo, odnosi kakve imamo, izbori koje pravimo… Baš sve! Na svesnom nivou sve te kategorije doživljavamo i one se izražavaju na određeni način, ali na nesvesnom, dubljem nivou one imaju svoj vibracijski zapis koji je puno bitniji za nas i promene koje potencijalno želimo da napravimo. Zašto? Zato što ako nečim u životu nismo zadovoljni, treba promeniti upravo taj dubinski, vibracijski segment da bi se u životu ta promena dogodila.

Ideja da fizički svet ima energetsku dimenziju, da se ona kreće i da se putem nje može menjati život, nije nova. Kroz istoriju, različite kulture profitirale su radom na različitim formama energije. Hiljade godina ljudi u Kini praktikuju Qi Gong i Tai Chi i na taj način usmeravaju svoju energiju prema zdravlju i opuštanju. U Indiji se od drevnih vremena radi s mantrama i ostalim duhovnim tehnikama što donosi samospoznaju, dublje razumevanje sveta i dublji nivo  svesnosti.

Ali, kakve to veze ima s nama? Što se može iz toga naučiti? Postoji jedno vrlo zanimljivo, revolucionarno otkriće na ovom području koje pripada dr. Davidu R. Hawkinsu, psihijatru i istraživaču svesnosti. U svojoj doktorskoj disertaciji dokazao je da svi subjekti i objekti imaju energiju i da ta energija vibrira na tzv. skali svesnosti. Budući da nije želeo da zadrži svoja otkrića u laboratorijima i školama sve ih je zajedno objavio u svojoj knjizi „Power vs. Force: The Anatomy of Consciousness” (Veritas Publishing, 1995).

 

Dr. Hawkins je mapirao frekvencije vibracija koje je iskazao kroz navedenu skalu. Kako skala funkcioniše? Zamislite da imate skalu od 1-1000 Hz i da 1000 predstavlja najviši nivo svesti koji čovek može postići. Kada biste postigli ovaj nivo svesti, tada biste bili prosvetljeni. Na drugom kraju skale su oni koji nemaju gotovo nikakav nivo svesti. Kako bi otkrio gde su ljudi na toj skali, dr. Hawkins je koristio mišićni test i kineziologiju. Teške emocije poput straha, ljutnje ili srama vibriraju na nižim frekvencijama, dok emocije poput ljubavi, sreće i mira vibriraju na višim frekvencijama.

Trenutno, prosečan nivo svesnosti na Zemlji je 207, a uzrok toga je taj što kroz život akumuliramo jako puno energetskih blokada i negativnih uslovljavanja koja nas odmiču od viših vibracija. Ono čemu bi svaki čovek trebalo da teži je broj 500 ili više na skali. Podaci govore da je 500 – vibracija ljubavi na skali svesnosti. Kad vibriramo na ovom nivou, život postaje znatno drugačiji. Ljubav, sreća i obilje postaju deo naše realnosti, dok bol, stres i problemi nestaju i postajemo magnet za ono što zaista želimo. Dr. Hawkins je otkrio i da naš energetski, svesni nivo ne utiče samo na nas i naš život, već i na ljude oko nas. Jedna osoba koja funkcioniše na nivou svesti 500 može podići 750 000 drugih ljudi iznad nivoa 200 na skali svesnosti.

Na dnu skale svesnosti nalaze se krivica i sram s nivoom svijesti 20-30. Ljutnja, na primer, ima nivo svesti 150 zato što ima tendenciju kretanja koje vadi ljude iz apatije. Dr. Hawkins smatra da na skali postoje dva nivoa koja omogućavaju veliki duhovni rast. Prvi nivo je na 200, a drugi na 500. Nivo svesti 200 je nivo hrabrosti koja vadi čovečanstvo iz destruktivnih i štetnih ponašanja i ih usmerava ih prema konstruktivnijem životnom stilu.

 

Evo u čemu je stvar: što su nam vibracije više i što više ljudi s višim vibracijama imamo u svom okruženju, to ćemo se bolje osećati, biti optimističniji, imati manje stresa u životu i osećati više sreće i zadovoljstva.

Na toj skali sa 20 je označen sram koji se opasno približava stanju smrti. Destruktivan je za emocionalno i psihološko zdravlje i razvija sklonost ka fizičkim bolestima.

Na drugoj strani skale od 700-1000 nalazi se prosvetljenje. To je nivo velikih osoba poput Isusa, Budhe, Krišne… To je vrhunac razvoja svesnosti.

Svi nivoi (možemo ih zvati vibracijski nivoi) ispod 200 su energetski iscrpljujući. Sve su to frekvencije straha koje se kreću od krivice (30), tuge (75), straha (100) sve do ponosa (175).

Ljudi se osećaju pozitivno kad dostignu nivo ponosa. Ipak, ponos daje dobar osećaj samo u poređenju sa nižim nivoima. Ponos je odbramben i ranjiv zato što zavisi od spoljašnjih uslova, bez kojih se može iznanada pretvoriti u niži nivo.

Snaga i moć se pojavljuju na nivou 200. Hrabrost (200) je zona istraživanja, postignuća, neustrašivosti i odlučnosti. Na ovom nivou, ljudi svetu vraćaju onoliko energije koliko od njega uzimaju. Na nižim nivoima, ljudi crpe energiju iz društva bez odgovarajućeg uzvraćanja.

Iznad hrabrosti su frekvencije ljubavi na nivoima kao što su spremnost (310), prihvatanje (350) i ljubav (500).

Ovaj nivo karakteriše razvoj ljubavi koja je bezuslovna, nepromenjiva i trajna. Ona ne oscilira – njen izvor ne zavisi od spoljnih činilaca. Voljenje je stanje bića. To je nivo istinske sreće.

O čemu se zapravo radi?

Koncepti i teorije iza ovih eksperimenata vođeni su tokom perioda od 20 godina korišćenjem naučnih kinezioloških testova i ispitivanja.

Kineziologija ima uvek gotovo 100 % tačnost očitavanja i uvek će otkriti da, ne, tačno i netačno kao odgovore.

Kolektivna svesnost: Ovi eksperimenti otkrivaju da postoji viša sila koja povezuje sve sa svakim.

Sve se može svrstati na određene nivoe od najnižih do najviših uključujući knjige, hranu, vodu, odeću, ljude, životinje, zgrade, automobile, filmove, sportove, muziku itd.

85% ljudske rase nalazi se ispod kritičnog nivoa od 200.

Ukupan prosečan nivo ljudske svesti sada se nalazi na 207.

Tokom mnogo vekova, ljudska svest se nalazila ispod nivoa 200 (190), pre nego što je odjednom dostigla sadašnji nivo, što se dogodilo sredinom 1980-ih. Zbog toga je izbegnut kraj sveta koji je predviđao Nostradamus. On je izrekao svoja proročanstva kad je nivo ljudske svesti bio ispod 200. Kada bi svet na duže vreme ostao ispod nivoa svesti od 200, to bi dovelo do velike neravnoteže koja bi nesumnjivo vodila do uništenja čovečanstva.

 

Snaga nekoliko pojedinaca na vrhu poništava slabost širih masa.

Jedna osoba na nivou 300 poništava delovanje 90 000 poedinaca na nivou nižem od 200.

Jedna osoba na nivou 500 poništava uticaj 750 000 pojedinaca na nivou nižem od 200.

Jedna osoba na nivou 700 poništava uticaj 70 miliona pojedinaca na nivou nižem od 200.

Drugim rečima, kao su-kreator ovog sveta, ako vibrirate na nivou višem od 200, vi pomažete da se podigne ukupna svest čovečanstva i na taj način dajete važan doprinos u stvaranju boljeg sveta za sve nas. Dobra vest je ta da su nivoi svesti u porastu. Vidi se pozitivan pomak.

Svi vibriramo na različitim nivoima u zavisnosti of naših prevladavađujućih emocija. Svi smo povezani sa većim umom i naše vibracije deluju na taj um. Emocije koje su na skali iznad 200 povećavaju snagu, a emocije ispod 200 oduzimaju snagu.

U knjizi ‘Power vs. Force’ autor tvrdi da ljudi koji vibriraju na nivou bezuzročne ljubavi (500) ili mira (600) imaju ogroman uticaj na polje svesnosti i preobraćanje drugih ljudi. Zapravo, jedna osoba koja vibrira na nivou mira (600), poništava uticaj 10 miliona osoba na nivou nižem od 200.

Dakle, ako postoji veća grupa ljudi koja vibrira na frekvencijama ljubavi i mira, teoretski to može imati uticaj na ceo svet…

Izvor: atma.hr