Doza prave mudrosti: Najlepše Gandijeve misli

Sreća je kada su ono što mislite, ono što govorite i ono što radite u saglasju, govorio je Gandi. Čini se da je on jedan od retkih koji su uspeli da ostvare taj sklad. Evo još nekih njegovih misli koje bi mogle da nam posluže kao ideali u današnjem društvu.

Foto: cooliranje.com Foto: cooliranje.com

Postoje dve vrste moći. Jedna se dobija strahom od kazne, druga ljubavlju. Moć koja se zasniva na ljubavi je hiljadu puta efikasnija i trajnija od one koja se zasniva na strahu od kazne.

Tamo gde ima ljubavi, ima i života.

Sreća je kada su ono što mislite, ono što govorite i ono što radite u saglasju.

Slabi nikada ne mogu da oproste. Opraštanje je osobina jakih.

Ti moraš biti promena koju želiš da vidiš u svetu.

Živi kao da ćeš sutra umreti. Uči kao da ćeš živeti zauvek.

Verovati u nešto, a ne živeti to, e to je nečasno.

Naša veličina kao ljudskih bića nije toliko u mogućnosti da promenimo svet – jer to je mit atomskog doba – već u mogućnosti da promenimo sebe.

Šta god da uradiš, biće beznačajno. Međutim, veoma je važno da to učiniš.

Zemlja pruža dovoljno da zadovolji svačije potrebe, ali ne i svačiju pohlepu.

Nema puta ka miru. Mir je put.

Bogati moraju da žive jednostavno, da bi siromašni jednostavno mogli da žive.

Veličina i moralni napredak naroda može se meriti po tome kako postupaju sa životinjama. Jedini način da živiš je da pustiš i druge da žive.

Ma koliko okorela nečija ćud, rastopiće se na vatri ljubavi. Ako se pak ne promeni znači da vatra nije bila dovoljno jaka.

Dokle god milioni žive u gladi i neznanju, svakog čoveka koji se obrazovao na njihov račun a o njima ne brine treba smatrati izdajnikom.

Moto života: obrisati svaku suzu sa svakog oka.

Život bez principa je brod bez kormilara.

Prvo te ignorišu, onda ti se smeju, onda te biju, i onda pobeđuješ.

Ja bih bez sumnje postao hrišćanin kad bi hrišćani bili hrišćani sva dvadeset i četiri sata na dan.

Strah nije telesna bolest. Strah je ubica duše.

(Family.rs)