MIKA ANTIĆ: Kako se prave deca

Ulepšajte sebi dan ovim stihovima...

Kako se prave deca

Deca se ne prave od mame

i ne prave se od rode.

Ne veruj.

To su priče.

Prave se od gotovih beba

da sama na sebe liče.

 

Da tegle svoje suze

i duše

i ponos

i zube.

I sama sebe da lažu.

I sama zbog sebe ogrube.

 

I da su nežna zbog sebe

I sama zbog sebe sama.

Deca su sebi i roda

i sebi i tata i mama.

 

I sve se dalje ređa

kao na vodi krugovi:

deca su sama sebi

 snovi i sreća i drugovi.

 

I sama sebi sve otmu.

I sebi sve podare.

I kao igračka sebe

od jedne bezazlene bebe

naprave, ili pokvare.