Da li si BUDA(N)?

Buda u prevodu znači „onaj koji je budan” i odnosi se pre svega na Sidartu Gautamu, indijskog mudraca koji je doživio prosvetljenje i podučavao ljude kako da postignu isto. Njegove misli i dan danas produhovljavaju ljude širom sveta.  

Foto: www.desktopwallpapers4.me Foto: www.desktopwallpapers4.me

Buda u prevodu znači „onaj koji je budan” i odnosi se pre svega na Sidartu Gautamu, indijskog mudraca koji je doživio prosvetljenje i podučavao ljude kako da postignu isto. Njegove misli i dan danas produhovljavaju ljude širom sveta.  

Evo nekih od njih:

Hiljade sveća se može zapaliti jednom jedinom svećom, a da se život te sveće ne skrati. Sreća se nikada ne umanjuje njenim deljenjem.

Ne živite u prošlosti, ne maštajte o budućnosti, koncentrirajte svoj um samo na sadašnji trenutak.

Ma koliko da svetih reči pročitate, ma koliko da ih izgovorite, kakva je korist od njih ako ne radite po njima?

Onaj koji voli 50 ljudi, ima 50 tuga; onaj koji ne voli nikoga nema nijednu tugu.

Mir dolazi iznutra. Ne tražite ga van.

Držati se svog gneva je isto kao držati komad vrelog uglja sa namerom da ga baciš na nekoga – na kraju ćeš se ti ispeći.

Ako bismo jasno mogli videti čudo jednog jedinog cveta, čitav naš život bi se promenio.

Nećete biti kažnjeni za svoj bes, bićete kažnjeni svojim besom.

Razumeti sve znači oprostiti sve.

Svaki čovek je tvorac svog sopstvenog zdravlja i bolesti.

Ne verujte ničemu, bez obzira gde ste to pročitali i ko je to rekao, čak i ako sam ja to rekao, ako se to ne slaže s vašim zdravim razumom.

Pas se ne smatra dobrim psom ako dobro laje. Čovek se ne smatra dobrim čovekom ako dobro priča.

Baš kao što sveća ne može  da gori bez vatre, tako čovek ne može da živi bez duhovnog života.

Ništa nije smrtonosnije od navike sumnjičavosti. Sumnja deli ljude. To je otrov koji uništava prijateljstvo i uništava dobre odnose. To je trn koji iritira i povređuje; to je mač koji ubija.

Imajte saosećanje prema svim živim bićima, i bogatim i siromašnim. Svako ima svoje patnje. Neki patepreviše, neki premalo.

Cela tajna postojanja je nemati strah. Nikada se ne plašite onoga što će vam se dogoditi, ne zavisite ni od koga. Samo ste u trenutku kada odbijete svaku pomoć zaista oslobođeni.

Niko nas ne može spasiti osim nas samih. Niko neće i nitko ne može. Mi sami moramo hodati putem.

Mržnja nikada ne prestaje kroz mržnju. Mržnja prestaje kroz ljubav. Ovo je nepromenjivi zakon.

(Family.rs)