MATIJA BEĆKOVIĆ: Gledano iz ugla majmuna

Gledano iz ugla majmuna, mnoge naoko nelogične i glupe stvari izgledaju sasvim drukčije

MATIJA BEĆKOVIĆ: Gledano iz ugla majmuna Foto: metro.co.uk

Gledano iz ugla majmuna, mnoge naoko nelogične i glupe stvari izgledaju sasvim drukčije.

Na primer: gledajući iz ugla majmuna, sasvim je prirodno živeti na drvetu! Po toj istoj majmunskoj logici, nema ničeg čudnog ni u svemu drugom što majmuni rade – a poznato je šta sve majmuni rade.

Ako se za trenutak stavimo u ulogu majmuna, nama će mnoge neverovatne stvari postati bliske i razumljive. Tako ćemo drugim očima gledati, recimo na krađe, jer u majmunskom moralu ta kategorija ne postoji. Molimo vas, šta za jednog majmuna znači lepo ponašanje – to jedino može da znači ne ponašati se kao majmun, što je za majmune neprirodno, ako nije i nemoguće!

Stavite se malo u kožu majmuna, pa vam ništa neće biti prirodnije i bliže nego da se češete, vrištite, cerekate i plazite jezik.

Primer majmuna nas upozorava da stvarima ne prilazimo jednostrano i dogmatski.

Majmunski pogled na svet nudi nam veliko olakšanje i rešenje za mnoge neuroze savremenog sveta.

Ako je sve relativno, a jeste, onda nema manje ili više kompetentnih. Ako je istorija tačka gledišta, ugao gledanja, onda se ni ugao majmuna ne može ignorisati, sem na vlastitu štetu.

Prema tome, kad god vam se desi da nešto ne razumete, ili da vam nešto smeta, pomislite šta bi u toj situaciji uradio i kako bi se postavio jedan majmun. Videćete da rešenje postoji, manje ili više majmunsko, ali je ipak rešenje. Ako i tu ne nađete zadovoljavajući odgovor, pokušajte da istu stvar vidite kako konj, miš ili slon. Sve su to ravnopravni i mogući pogledi na svet i život.

Važno je objasniti stvari, a nije važno kako i iz kog ugla.

Za mnoge probleme je jedino rešenje staviti se u položaj majmuna, i odatle uživati u harmoniji i logici istorije i sveta.

(Family.rs | Matija Bećković)